ثبت شکايات

در صورت مشاهده کردن هرگونه تخلف اعم از خراب بودن کالا يا دير رسيدن کالا به دست مشتري و... شکايت خود را به آدرس info@parsparrot.com يا با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد. 

091253337670 - 02122486794